Galerie
Exposities
Kunstenaars
      Alfonso Alzamora
      Frans Bianchi
      Lux Buurman
      Paul Ceulemans
      Jesus Curia
      Monica van Dael
      Guus van Eck
      Mickey Eskimo
      Marijke Gemessy
      Marti de Greef
      Gustavo Diaz Sosa
      Gerard 't Hart
      Huang Yao-Tang
      Ger Jansen
      Daphne Jansen
      Jos van den Berg
      Thomas Junghans
      Lieuwe Kingma
      Kim Kroes
      Jacqueline van der Laan
      Nicolas Lavarenne
      Jeanette Lotz
      Marcella Maltha
      Laurent Martin
      Arthur Meijer
      Adriana Meijer
      Helma Michiels
      Francois Millon
      Jacinto Moros
      Neige
      Berenice Noordam
      Norbert André de la Porte
      Volkert Olij
      Ab van Overdam
      Jan Pater
      Glenn Priester
      Annemieke van Rosmalen
      Cees van Rutten
      Mike Schuijt
      Albert in 't Veld
      Paul Wiggers
      Feng Zhongyun
Stockshop
Lijstenmakerij
Beeldentuin
Studio
Contact | Route

Michiel Schrijver

De schilderijen van Michiel Schrijver geven ons de gelegenheid mee te reizen in zijn wereld. Het oog moet blijven reizen. We worden meegenomen naar een binnenwereld waar de mens een ondergeschikte rol speelt in een vaak overweldigende architectuur. Ondergeschikt, maar wel van belang. Aanwezigheid van de zee is zeer bepalend in zijn schilderijen. En als de zee niet zichtbaar is, dan toch zeker voelbaar.

Schrijver zelf zegt hierover: ‘water stroomt, het beweegt altijd. En de zee brengt je ergens naartoe. Naar onbestemde eilanden of tot ver over de horizon. Dat boeit me. Maar ook het thuis blijven in de geborgenheid van de haven is aantrekkelijk'.

Michiel Schrijver creëert situaties waarin bepaalde elementen regelmatig terugkomen. Bouwwerken met pilaren, koepels en bogen zijn vaak voorzien van linten en vlaggen of borden met pijlen, nummers en cijfers. Zij hebben geen symbolische betekenis maar puur een picturale functie.

Daarnaast leiden de mensen in zijn bouwwerken een onduidelijk bestaan.

Schrijver: ‘uiteraard komen vele vragen bij mij op over de wereld die ik schep, maar ik hoef het antwoord niet te weten. Als je het weet, is er iets verloren gegaan'.

Voor het tot stand komen van zijn schilderijen hanteert Schrijver een creatieve verbeelding. Deze creatieve verbeelding is een tweeledige activiteit; het combineert de daad van het zien met de handeling van het scheppen. Kortom: hij gebruikt de buitenwereld om zijn binnenwereld te voeden. Schrijver is uitsluitend werkzaam als autonoom schilder.

 
Copyright © HetCleyneHuys (2019) - realisatie VVICT